Aanpak

Praktijk voor Counselling & Dietetiek & Leefstijlcoaching

'Het is nooit zwak om samen sterk te zijn !!'

Soms komen we in situaties terecht waarin onze belastbaarheid op de proef wordt gesteld en kunnen we het gevoel hebben niet te kunnen voldoen aan de eisen die vanuit onze omgeving maar vaak ook vanuit onszelf gesteld worden. De balans wordt verstoord! Het gevoel wat dan onstaat noemen we stress. Er is geen maatstaf voor. Waar de een moet afhaken, gaat de ander fluitend verder. Iedereen heeft zijn eigen grens en eigen waarheid.

Counselling heeft te maken met luisteren en begrip opbrengen, ieder mens is puur en uniek.

Ook binnen de Dietetiek is dit luisteren en begrip opbrengen belangrijk, we kijken verder dan alleen de theoretische voedingsadvisering. Voeding en stresshantering zijn een onderdeel van leefstijl, net zoals slapen, bewegen, roken, alcoholgebruik en ontspanning.

Wil je echt goed aan de slag, dan is het belangrijk om al deze aandacht te geven en op zoek te gaan naar je eigen persoonlijke balans.

Wat is (Orthomoleculaire) Diëtetiek?

Diëtetiek houdt in; voedings- en dieetadvisering. Dit kan gaan om advisering en begeleiding t.a.v. overgewicht, ondergewicht, maar ook bij een te hoog cholesterolgehalte, te hoge bloeddruk, diabetes mellitus, maag-/darmklachten, allergieën, vermoeidheid, bij algemene vragen over (gezonde) voeding etc..

Goede en pure (orthomoleculaire) voeding is een belangrijk onderdeel van onze gezondheid! Bij de Orthomoleculaire voedingsleer wordt uitgegaan van een goede (ortho) voeding voor de moleculen (moleculair) in onze lichaamscellen zodat het lichaam optimaal kan functioneren en gezond blijft.

Naast de praktische voedingsinformatie over voeding vind ik het heel belangrijk om tijd en aandacht te hebben voor het gevoel, emotie en gedachten die met het eetgedrag te maken kunnen hebben. De echte reden van niet goed eten, wordt niet aangepakt als dit geen onderdeel van de begeleiding is! Door te luisteren naar je echte behoefte, wordt vaak duidelijk dat het lichaam vaak andere "voeding" nodig heeft dan eten en drinken.

Tevens besteden we veel aandacht aan het verkrijgen van inzicht. Inzicht in hoe het komt dat bepaalde veranderingen doorvoeren niet lukt en inzicht in wat je dan wel nodig hebt! Ook zullen we andere leefstijlfactoren bespreken zoals slapen, beweging en stress.

Puur Counselling & Diëtetiek is gespecialiseerd in de begeleiding bij emotie-eten en eetproblematieken/eetstoornissen!

Wat is Counselling?

Counselling is een niet sturende professionele manier van hulpverlening waarbij jij als persoon centraal staat.

Doormiddel van gespreksvoering worden situaties uit het dagelijks leven besproken. Je zult zelf gaan ontdekken en bepalen welke veranderingen mogelijk en haalbaar zijn en wat je er zelf aan kunt doen om beter met deze situaties en/of problemen om te kunnen gaan.

Er wordt op een pure oprechte en eerlijke wijze geluisterd naar wat er in je omgaat. Er wordt begrip getoond voor gevoelens, waarden, keuzes en prioriteiten. Van jou als cliënt wordt verwacht actief mee te werken gedurende de begeleiding, aangezien de counsellor geen oplossingen of adviezen zal aandragen maar je zal ondersteunen om vanuit je eigen kracht zelf een manier te vinden beter met de situatie en/of problemen om te gaan.

Wat is een Biotensor?

De biotensor is een bio-energetisch meet- en testapparaat dat ontwikkeld is door de Duitse filosoof Dr.J.Oberach. De ontwikkeling komt voort uit de wichelroede en de pendel.

De biotensor werkt volgens radiësthesie theorie. Dit betekent simpelweg ‘het weerklinken van trillingen’. Het idee is dat alles in dit universum bestaat uit trillingen; een boom, een kat, ons eigen lichaam, et cetera. Een gevoelig meetinstrument zoals de biotensor kan genoemde trillingen opvangen.

We kunnen onder andere testen of er sprake is van overgevoeligheden t.a.v. voeding maar ook onderzoeken of er achterliggende factoren een rol spelen t.a.v. je lichamelijke en/of mentale klacht.

Volgens de ene persoon is een biotensor onzin, terwijl de ander de richtingen die de biotensor aangeeft heel waardevol en betrouwbaar acht. Het is niet vergelijkbaar met testen en onderzoeken die binnen de reguliere geneeskunde worden gedaan.

Wat ik kan zeggen: vertrouw op jouw eigen zintuigen en lichaam en ga het eens ervaren.

Voor Wie?

Heb je vragen over voeding, wil je meer inzicht in je mentale en/of lichamelijke klachten dan ben je zeker welkom. We lopen allemaal weleens tegen een situatie aan op het gebied van gezondheid, werk, school, privé etc. die ons in verwarring brengt. Maar soms is of wordt het even teveel en lukt het niet om alles te overzien of een patroon te doorbreken. We krijgen er "last" van. Deze last (stress) kan zich uiteindelijk gaan uiten in lichamelijke klachten en signalen, psychische en/of emotionele klachten en signalen en/of gedragsmatige klachten en signalen.

Weet dan dat je er niet alleen voor staat!

Kosten

De duur en kosten van jouw traject zijn afhankelijk van hulpvraag waarmee jij je meldt en van de wijze waarop je verzekerd bent.

Voor Diëtetiek zijn er vergoedingsmogelijkheden via je Zorgverzekeraar vanuit het basispakket en evt. het aanvullende pakket.

Ook kan een werkgever ervoor kiezen om te investeren in de begeleiding van zijn/haar werknemers.

Het aantal bijeenkomsten varieert gewoonlijk tussen de vijf en tien sessies van +/- 1-1,5 uur . De aard en complexiteit van de hulpvraag, maar ook jouw eigen betrokkenheid en inzet spelen hierbij een rol.

Aan de hand van een kosteloos kennismakingsgesprek zullen we een inschatting maken van het te verwachten aantal consulten, echter gedurende de begeleiding kunnen we samen beslissen om hier vanaf te wijken.

Voor verdere informatie betreft jouw vraag, mogelijkheden voor vergoeding en voor het maken van een afspraak voor het kennismakingsgesprek: Neem contact op.